Sadržaj poslovnog plana i investicijskog projekta

1. PODACI O PODUZETNIKU
1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI
2. POLAZIŠTE
2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA
3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
4.1. TRŽIŠTE NABAVE
4.2. TRŽIŠTE PRODAJE
5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA
5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH
6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA
8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
8.3. KALKULACIJA CIJENA
8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
8.6. IZVORI FINANCIRANJA
8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)
9. ZAKLJUČAK
1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA
Tržište nabave
Tržište prodaje
Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
Analiza potrebnih kadrova
Proračun godišnjih bruto plaća
8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja
Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
9. LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok
Ekonomski tok
Projekcija bilance
13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti
Metoda relativne sadašnje vrijednosti
Metoda interne stope rentabilnosti
14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA
POSLOVNI PLAN – SADRŽAJINVESTICIJSKI PROJEKT


%d blogeri kao ovaj: